Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva 21. 1. - 31. 1. 2019

Plán učiva od 21. 1. 2019 - 31. 1. 2019

Český jazyk -  opakování bylo zaměřeno na vyjmenovaná slova po b, l, m.

                    - slovní druhy : podstatná jména, slovesa, věta jednoduchá a souvětí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nově budeme v tomto období probírat vyjmenovaná slova po p  - str. 69. - 75.

Opakovat budeme podstatná jména, přídavná jména,slovesa. Určovat souvětí a tvořit věty podle vzorců.

Diktáty  - diktát č. 31.   napíšeme až v tomto týdnu. (str. 64.cv. 17.)

             - diktát č. 32.  str. 67. cv. 29.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Průběžně budeme probírat cvičení v učebnici . 

Sloh - Dopis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontrolní práce z ČJ - psalo 21 žáků   -   30 % mělo známku 1, 

                                                                  40 % mělo známku 2

                                                                  30%  mělo známku 3

Nejčastěji děti chybovaly v tom, že si nepřečetly řádně zadání, v opise, gramatické chyby z vyjmenovaných slov. Děti měly také problémy s pozorností. To se pak projevilo i ve výsledné známce.

................................................................................................................................

 

Matematika

opakování   - dělení se zbytkem, sčítání a odčítání dvojciferných čísel pod sebe.

Nově - Násobení a dělení mimo obor násobilek dp 100.

         - Násobení dvojciferného čísla  jednociferným číslem.       (str. 36.-37.)

Geometrie - polopřímka str. 94. - 95.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrolní práce z Matematiky - psalo 22 žáků     -  60% mělo známku 1

                                                                                 20% mělo známku 2

                                                                                 20% mělo známku 3

Nejčastější chybou  bylo opět nedostatečné přečtení a pochopení zadání.Chyby se vyskytly v určování lichých a sudých čísel a v zaokrouhlování.Matematické úkony, tj. sčítání, odčítání , dělení a násobení bylo s  malým počtem chyb.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děti si přinesou v  tomto týdnu pracovní listy za celé pololetí.-Nemusí je již nosit zpátky - budeme si zakládat nové pololetí.

Děkuji za spolupráci .Hrachovcová