Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva - 26. 11. - 7. 12. 2018

25. 11. 2018

Plán učiva  26. 11. - 7. 12. 2018

Český jazyk

Učebnice  str. 46. -  53.

V minulých dvou týdnech jsme probrali vyjmenovaná slova po b. Výrazně jsme se věnovali zejména slovu být. Dále jsme poznávali slova příbuzná.Učivo je náročné a musí se stále procvičovat. Zadávat budu úkoly především na opakování a utvrzování vyjmenovaných  slov.Tento a příští týden nás čekají další vyjmenovaná slova - l Opět se budu snažit, aby děti pochopily jak slova samotná, tak i slova příbuzná. Cvičení na prověřování znalostí dětem zpravidla kopíruji i z jiných materiálů na ČJ. Procvičujeme pak během vyučování a zadávám je dětem jako domácí úkoly.

Diktáty - předešlé diktáty č. 19 děti napsaly a vzájemně si opravily. Dodatečně jsem je ještě zkontrolovala, neklasifikovala.

č. 20. děti psaly s nápovědou a odůvodněním, přesto v diktátech byly chyby. Tento diktát byl pak již klasifikován.

Diktáty  č. 21 Učebnice str. 43. cv. 18.

             č. 22                  str. 43. cv. 20. 

            č. 23                    str. 45. cv. 27 - pět vět

            č. 24                    str. 45. cv. 29  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtení - Děti dočetly knihu Mach a Šebestová, plnily i některé dílčí úkoly k textu.

           Do Vánoc budeme číst Mach a Šebestová na prázdninách. Knihu nemusíte shánět, budeme ji číst po jednotlivcích a ostatní budou poslouchat. Z přečteného textu pak bude zadán tzv."detektivní úkol, který děti budou plnit za domácí úkol .

Matematika - Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

učebnice str. 29. - 33. Další procvičování  bude na pracovních listech.Budeme také opakovat formou kontrolního cvičení sčítání a odčítání dvojciferných čísel a slovních úloh - vše z učebnice.

Geometrie - děti se učily rýsovat kolmice. V dalším období budeme opakovat rýsování kolmic a nacvičovat  rýsování rovnoběžek. Tato práce není možná bez pravítka a bez trojúhelníku s ryskou. Několikrát jsem to připomínala, leč někteří doposud pomůcky nemají. Nerada přistupuji k nějakým nepopulárním sankcím, ale kdo pomůcky nebude mít a nebude tím pádem pracovat, bude mít za pět v ŽK.

Pozn. Děti se v poslední době často hádají a urážejí se. Byla bych ráda, aby jste je poučili o tom, že mají hned přijít a říct co se jim nelíbí.Když  jim někdo dělá něco, co  nechtějí, že to není žalování.

Děkuji za spolupráci Hrachovcová