Jdi na obsah Jdi na menu
 


Máme za sebou září

Milí rodiče, 

první měsíc utekl jako voda, můžeme ho tedy shrnout a zhodnotit.

Prvouka:
Probrali jsme první dvě témata - Vztahy ve škole, kde jsme se věnovali prevenci šikany, uzavřeli školní smlouvu (čeho si máme všímat, pokud je někomu ubližováno, abychom včas odhalili patologické chování) a sestavili třídní pravidla, kterými se snažíme řídit. V tématu Cesta do školy jsme se seznámili s dopravními značkami, které vidíme cestou do školy, s pravidly, kterými se musíme jako chodci nebo jako cyklisté řídit, zmapovali jsme si nejbližší okolí školy.
V říjnu se budeme věnovat naší obci a vlasti. V rámci toho příští týden (3. 10.) vyjdeme na Homoli a pojedeme 9.10. na výlet na horu Říp (informace děti donesou v pondělí).

Výchovy
V tělesné výchově se snažíme správně rozhýbávat před samotným cvičením, trénovali jsme hody obouruč a jednoruč a chytání míče a dovednosti různě kombinovali při různých štafetových hrách. Odreagovávali jsme se hraním vybíjené. Snažíme se reagovat na povely.

Ve výtvarné výchově jsme si vyráběli štítky na zásuvky s potřebami na Vv a malovali doprovodné obrázky k představení O Horymírovi.
V pracovních činnostech jsme se seznámili se školní zahradou, zahradním náčiním a provedli drobné práce na zahradě.

V říjnu bychom se podle počasí ještě aspoň jednou vypravili na zahradu. Dále budeme vyrábět dekorace z podzimních plodů, děti můžou nosit ořechy či kaštany.

Hudební výchova
Snažíme se vstřebat zásady hlasové hygieny a správného držení těla při zpívání.
Děti zpívají rády, zatím jsme opakovali písničky z 2. třídy a už jsme přidali 3 nové.
V dalším období se kromě nových písniček budeme věnovat i základním pojmům z hudební nauky - notová osnova, houslový klíč, tvar noty.

Třídní záležitosti:
Děti si dobře zvykají na pracovní tempo. Snažíme se naučit se režimu konec hodiny - uklidím si pomůcky - připravím se na novou hodinu - dojdu si na záchod - mám volno. Také se snažíme více dbát na pořádek okolo svého pracovního místa. 
Omluvenky v ŽK se dobře ujaly, děti po absenci ukazují omluvenky téměř bez vyžádání, občas se musím připomenout.

Věra Liptáková