Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

Informace pro rodiče -učivo

Vážení rodiče, předkládám Vám informace k počátečnímu učivu.

Plán učiva na měsíc září.

ČESKÝ JAZYK: Opakování učiva z 2. ročníku – věta, slovo, slabika.

                           Abeceda, pořadí písmen, řazení slov.

                           Psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách.

                           Význam slov – slova významem nadřazená, podřazená.

                           Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

 

MATEMATIKA:  Opakování  učiva  z  2.  ročníku – počítáme do 100.

                              Násobení a dělení čísly 6-10.

                              Zaokrouhlování na desítky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva od 5. září – 14. září

ČESKÝ JAZYK

            učebnice str. 6 – 12.

            vypravování a čtení z Prázdninových deníčků,

            str. 7 cv. 4 po nácviku na tabuli písemně,

            zopakovat rozdělení samohlásek a souhlásek na str. 8,

            str. 9, cv. 16 diktát č. 1 s přípravou, budeme psát 11. 9.

            diktát č. 2 budeme psát 13. 9.  – můžete nacvičit doma.

( nová židle, stará chýše, dva roky, teta Jitka, malý čížek, rýsuje tužkou, šikovný rybář, kočičí drápky, dlouhé nohy, modré oči).

Diktáty budeme psát vždy v úterý a ve čtvrtek , prozatím budou s přípravou ve škole nebo s přípravou doma.

Děti budou dostávat průběžně i cvičení na pracovních listech – bude se jednat zpravidla o cvičení procvičovací, opakovací. Půjde zpravidla o kontrolu , zda děti látku chápou. Také ne všechno bude hodnoceno známkou.

            Čtení -  každé úterý budeme číst s knihy „Čteme se skřítkem Alfrédem“.

                           Text budou děti mít nakopírovaný a budeme plnit úkoly společně podle zadání.

  • středa-čteme z Hravé čítanky.

  • čtvrtek -společná četba  ( ještě upřesním).

  • pátek – čtení kratších textů, básniček, hádanek , psaní  krátkých povídek aj.         

  • Domácí úkoly z ČJ

  • pondělí – písemný úkol.

  • středa -  písemný úkol + čtení na pondělí.

…………………………………………………………………………………  

MATEMATIKA     opakování – počítáme do 100 učebnice str. 5 – 6.

                            zopakovat pojmy : více, méně, před číslem, za číslem,jednotky, de-

                            sítky, zápis čísel př. 3desítky, 2 jednotky atd.

                            Opakování sčítání, odčítání typu  60-2,30+5, 8+20, 30-9, apod.

                            V úterý budeme mít geometrii , přinést ořezanou tužku č. 2, pra-

                            vítko 30 cm!

Domácí úkoly z Matematiky:

úterý a čtvrtek  písemný.

Ve středu 5. 9. je třídní schůzka, upřesním a zodpovím případné dotazy.  

Děkuji za spolupráci Hrachovcová