Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. zpráva

12. 11. 2017

9. ZPRÁVA 13. 11. – 17. 11. 2017

 

PROBĚHNE:

  • V tomto a následujícím týdnu se společně setkáme v naší třídě v rámci konzultačních hodin k 1. čtvrtletí (viz třídní stránky či minulá zpráva). Nechám na Vás, zda přijdete s dětmi, nebo bez nich.
  • V příštím týdnu (od středy 22. 11.) začneme jezdit na plavání (podrobné informace na zvláštním papíře). Do úterý 21. 11. je nutné dodat Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (od lékaře).
  • Od příštího týdne bude z důvodu plavání v rozvrhu místo TV český jazyk a matematika.
  • V pátek 17. 11. je státní svátek – volno.

K VÝUCE:

  • Prosím, dohlížejte na pečlivé a bezchybné psaní DÚ. Veďte děti doma také ke splnění celého zadání.
  • Pokud dítě chybí, nestačí doma pouze vyplnit pracovní listy a práci v sešitech, ale je nutné podle informací ve „Zprávách“ chybějící děti s novým učivem seznámit a procvičovat ho s nimi.

Český jazyk:

Věnovali jsme pravopisnému učivu – psaní ú/ů a seznámili se s dělením hlásek. Každý den jsme trénovali vyjmenovávat samohlásky a souhlásky (tvrdé, měkké a obojetné). Děti dostaly za DÚ umět všechny tyto druhy hlásek bezpečně odříkat ve správném pořadí zpaměti. Vysvětlili jsme si slabičnou a hláskovou stavbu slova („šifrování“ slov pomocí křížků a koleček…). V tomto týdnu budeme ještě pokračovat a přidáme si nové učivo - psaní slov s y/ý po tvrdých souhláskách (uč str. 36 – 38). Budeme se učit y/ý ve slovech i ústně zdůvodňovat (např. ryba – napíšeme tvrdé y, protože r je tvrdá souhláska…). Ve čtvrtek si napíšeme diktát (viz třídní stránky).

Čtení: Jednu hodinu týdně společně čteme knihu Z deníku kocoura Modroočka, kterou si děti nechávají ve škole. Dětem se toto čtení moc líbí. Hodně dětí ale s neznámým textem dost „bojuje“ a potřebuje čtení nahlas co nejčastěji i doma procvičovat. Znovu tedy nabádám k pravidelnému čtení alespoň 15 minut denně.

Matematika: Většina dětí zvládla čtvrtletní kontrolní práci na sčítání a odčítání do 20 a řešení slovních úloh velmi dobře. Jak se komu dařilo, pohovořím s každým konkrétně na konzultačních hodinách. Začali jsme už počítat v číselném oboru 0 – 100. Tato čísla jsme četli, zapisovali, ukazovali na velkém třídním počítadle, hledali čísla za, před, hned za, hned před daným číslem… Děti ve skupinkách dokonce zvládly velké rozebrané počítadlo opět správně složit (a nic neztratit J). V tomto týdnu si přidáme rozklad čísel 0 – 100 na desítky a jednotky a porovnávání čísel (uč. stále str. 28 a 29, PS str. 24 a 25).

V geometrii jsme se seznámili s druhy čar (křivá, přímá, lomená) a vysvětlili si, co znamená kreslení od ruky a co rýsování. Děti poprvé rýsovaly pomocí pravítka. Moc se snažily a bavilo je to. V tomto týdnu budeme v tomto učivu ještě pokračovat (uč. str. 80 a PS str. 46). Připomínám, že na čtvrtek mají děti za úkol narýsovat obrázek pomocí přímých a lomených čar a pečlivě ho vybarvit pastelkami. Prosím, aby měly všechny děti každý den pomůcky na geometrii - ořezanou tužku č. 3 a pravítko 30 cm. Geometrii střídáme s aritmetikou podle potřeby.

Prvouka: V minulém týdnu jsme se věnovali astronomii – nejvíce hvězdám a nejznámějším souhvězdím. V tomto týdnu budeme ještě pokračovat.

Přeji Vám pěkný další listopadový týden!             Petra Holubová