Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. zpráva

5. 11. 2017

8. zpráva     6. 11. –  10. 11. 2017

PROBĚHLO

V úterý 31. 10. jsme na 1. stupni slavili Halloween. Převážná většina dětí přišla v nápaditých maskách. Naše 2. B své masky předvedla dětem ze třídy 2. A a naopak. Udělali jsme si společná foto. Během tohoto týdne je dám na třídní stránky, abyste se mohli také poradovat  nápaditostí některých dětí, rodičů, jistě i prarodičů. Děti ohromně ocenily strašidelné, velice originální a hlavně výborné pochoutky, které jste jim na tento den opatřili. Za všechny děti moc děkuji. Dobrůtek bylo opravdu hodně, některé trvanlivější sladkosti jsem nechala ještě i na další dny.

Děkuji všem rodičům, kteří přinesli starý papír v rámci bleskového sběru.

Nepříjemná záležitost: Prosím, opravdu zevrubně a pravidelně dětem kontrolujte vlasy. Výskyt vší je stále častější. Dítě neposílejte do školy, dokud má ve vlasech vši nebo hnidy! ! ! ! Nebo se jich nikdy nezbavíme.

PROBĚHNE

Blíží se období, kdy budeme jezdit na plavání – od 22. 11. Podrobné informace o průběhu obdržíte v příští zprávě. Dnes posílám formulář o zdravotní způsobilosti, který je nutné, aby děti přinesly vyplněný a potvrzený od lékaře nejpozději do 21. 11. Budou ho moci použít později i na ŠvP nebo na letní tábor. Prosím, abyste zde také napsali, pokud má Vaše dítě nějaká specifika, která chcete, abych ohlídala nebo na ně instruktory upozornila.

Uvažujeme o ŠvP, děláme prvotní průzkum. V zařizování budeme dále pokračovat podle výsledku průzkumu. Posílám nabídku, kterou si, prosím, prohlédněte a nejpozději do pátku pošlete Vaše vyjádření. Jeli bychom s 2. A a ještě se 4. A a 4. B třídou. Jednalo by se o ŠvP, kde by odpoledne děti měly aktivity s instruktory.

 Připomínám, abyste mi co nejdříve zatelefonovali, kdy se Vám hodí přijít na konzultační hodiny.

K VÝUCE

Úkoly si děti zapisují do úkolníčku. Znění úkolu píši na tabuli, dětem vždy připomenu, aby si úkol z tabule opsaly. Některé úkoly jsou i z prvouky. Neměly by tedy na úkoly zapomínat.

Český jazyk – Seznámili jsme se s psaním u, ů, ú, se samohláskami krátkými i dlouhými, s dvojhláskami. Budeme vše procvičovat. Také procvičujeme, že i jedna čárka změní význam slova – např. dráha, drahá. Tento týden se seznámíme se souhláskami měkkými i tvrdými. Děti se je naučí vyjmenovat zpaměti. Učivo je popsané v učebnici str. 32 – 35. Každý týden v pátek píšeme diktát. Děti si jej mohou nacvičit předem. Je vždy na třídních stránkách. Od středy již čteme společně knížku „Z deníku kocoura Modroočka“. Vždy jednou v týdnu. V pátek si děti užívají četbu své knížky při dílně čtení.

Matematika – Všemožně jsme procvičovali všechny typy příkladů do 20. Během tohoto týdne si napíšeme KP ( všechny typy sčít., odčít., závorky, sl. ú., př. s neznámou, řetězy, g. tvary, tělesa). Začneme s počítáním do 100: numerace, orientace v číselné řadě – před, za, čtení a psaní čísel, rozklad na desítky a jednotky v uč. str. 26 – 29, v PS str. 23 a 24. V geometrii se seznámíme s pojmy přímá, lomená a křivá čára. V PÁTEK BUDEME JIŽ POTŘEBOVAT PRAVÍTKO. Uč. str. 79, 80, PS str. 45.

Prvouka – Přečetli jsme si novou pohádku a povídali jsme si o houbách, poznávali jsme houby jedlé a jedovaté, seznámili jsme se s novými pojmy  -  stavby těla hub. Tomuto tématu se budeme věnovat ještě tento týden. 

Přeji Vám pěkný týden!     P. Holubová