Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. zpráva

22. 10. 2017

7. zpráva 23. 10. (na období od 23. 10. – 3. 11. 2017)

 

PROBĚHLO:

 

Ve škole se objevilo několik případů virového onemocnění, označovaného jako syndrom ruce – ústa – noha (podrobnější info viz web. stránky MUDr. Šilhánkové) a také znovu vši. Prosím tedy opět o pravidelné prohlížení vlasů dětí.

 

PROBĚHNE:

 

  • Tento týden se učíme pouze tři dny, ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. jsou podzimní prázdniny. Ve středu 25. 10. dostanou děti tento DÚ: napsat psacím písmem alespoň 10 vět o tom, co v době podzimních prázdnin dělaly. Psaní děti doplní také barevným obrázkem. Tento DÚ budou děti prezentovat ostatním během pondělí 30.10. a úterý 31.10.
  • Tuto středu 25. 10. pošlu k nahlédnutí všechny učební materiály dětí, abyste si je mohli doma v klidu prohlédnout. Prosím o přinesení zpět v pondělí 30. 10.
  • Blíží se konec 1. čtvrtletí a konzultační hodiny. V týdnu od 30. 10. dám na web. stránky třídy jejich termíny. Jako vždy mi pak co nejdříve zavolejte, kdy se vám hodí přijít.  
  • V úterý 31. 10. budeme mít celé dopoledne „Podzimní slavnosti – oslavu Halloweenu“.

Děti budou potřebovat pouze penál (včetně nůžek a lepidla), učebnice mohou nechat doma. Z domova mohou mít opět nějakou masku. Prosím, aby každý přinesl nějaké pohoštění pro ostatní na naši společnou „strašidelnou“ svačinu (může to být něco sladkého, slaného, pití, fantazii se meze nekladou…). Předem moc děkuji. Na tento den si pro děti z 1. stupně chystají asi na dvě hodiny různé aktivity žáci z 8. tříd, další část dopoledne připravím pro děti ve třídě já.

  • Děti si mohou opět do 10. 11. objednat výhodněji knížky z KMČ (klubu čtenářů).

 

K VÝUCE:

 

Český jazyk: Procvičovali jsme význam slov – nové pojmy antonyma (slova protikladná) a synonyma (slova stejného nebo podobného významu). V rámci slohu děti opět psaly své již tradiční krátké volné psaní o víkendu. Je pěkné sledovat, jak se postupně zlepšují v písemném vyjadřování. Napsaly a vyzdobily také krásné dopisy skřítkovi Ostružinkovi o tom, co zažily na středeční vycházce do „Údolí“. Moc se jim povedly. Dále se v ČJ budeme věnovat slovům vícevýznamovým, začneme také pravopisné učivo - pravidla psaní ú / ů a seznámíme se s dělením samohlásek (v uč. dojdeme asi na str. 33).

Čtení: Pilně procvičujeme čtenářské dovednosti, trénujeme hlasité i tiché čtení, řešíme úkoly na správné pochopení textu. V čítance dojdeme asi na str. 29. Děti si do středy 1. 11. přinesou podepsanou knihu Z deníku kocoura Modroočka od J. Koláře. Začneme ji společně číst.

Matematika: Trénovali jsme sčítání a odčítání do 20 všech typů. Jedná se o základní učivo, které se musí dětem zautomatizovat. Děti musí tyto příklady ovládat rychle ústně i písemně bez pomocníka (osy). V následujících dvou týdnech budeme toto učivo ještě upevňovat, procvičovat příklady se závorkou a řešit slovní úlohy (v uč. dojdeme asi na str. 25, v PS na str. 22).

Geometrie: Zopakovali jsme si znalosti z 1. třídy o tělesech, procvičovali jsme jejich poznávání na modelech. V tomto učivu budeme ještě pokračovat, děti se také seznámí s pojmy: vrchol, hrana, stěna (ještě stále uč. str. 78 a PS str. 44).

Prvouka: Podnikli jsme vycházku do podzimní přírody, kde si děti zopakovaly učivo v praxi a ve skupinkách vytvořily na zemi krásné obrazy z přírodnin (zkusily si land art). Jak jsme si propojili učivo prvouky a ČJ, jsem již psala výše. Tématem našich hodin bylo i chování zvířat na podzim a v zimě, povídali jsme si nejvíce o ježkovi. Jak se dětem dařilo, si můžete prohlédnout v zelených deskách.  Další učivo bude o ptačích budkách a houbách.

Přeji krásné další podzimní dny!                  Petra Holubová