Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. zpráva

6. zpráva  16. 10. 2017

PROBĚHLO:

  • Naše škola je přihlášena do projektu „ MLÉKO DO ŠKOL“. Od října mají všichni žáci nárok zdarma na neochucené mléčné výrobky. (asi 4ks/měsíc). Zatím se jedná o neochucená polotučná mléka.
  • Dále probíhá projekt „ OVOCE DO ŠKOL“. 1 krát týdně různé druhy ovoce nebo zeleniny.
  • Připomínám platbu do třídního a školního fondu a na pracovní sešity, prosím, abyste částku uhradili do konce října. Velmi děkuji všem, co již zaplatili.
  • Prosím, dohlédněte na děti, aby chodily včas do školy. Nejpozději do 7:45hod by měly všechny děti být již připraveny ve třídě na vyučování. Některé děti teprve v 7:50hod vcházejí do třídy, to už začínáme a pozdní příchod nás vyruší a zdrží. Vedení školy bude včasnou docházku dětí kontrolovat.

PROBĚHNE:

  • Připomínám bleskový sběr papíru 31. 10. – 2. 11. viz minulá zpráva.
  • Ve středu 18. 10. využijeme pěkné počasí (podle předpovědi má být ještě hezky) a půjdeme v rámci učiva prvouky o podzimní přírodě po 2. vyuč. hodině do lesa. Dětem tento den dejte tedy vhodné oblečení a obuv.

K VÝUCE:

Je báječné, že převážná většina dětí již umí reagovat na první pokyn, má včas připraveno na vyučování a dovede samostatně řešit zadané úlohy. Tyto děti zvládají v hodinách více práce i náročnější a kreativní úlohy, zatímco pár jedinců teprve hledá sešit . . . .

Český jazyk: Věnovali jsme se významu slov (s. nadřazená, podřazená, souřadná) a psaní vět se správným znaménkem na konci. Každé pondělí píšeme pár vět o víkendových zážitcích, které si zakládáme do obálky. Děti by také již měly bezchybně umět text přepsat i opsat včetně správných i, y, které ve slovech vidí. Neustále děti nabádám ke kontrole a pečlivosti bez zbytečného spěchu. Nyní přidáme pojmy: antonyma a synonyma v uč. str. 23 – 27. Průběžně dětem posílám domů sešity i desky s pracovními listy, abyste mohli sledovat, jak Vaše dítě pracuje. V pátek napíšeme opět diktát. V čítance se posuneme na str. 23. Úkoly k textům vždy souhlasí s učivem probíraným v ČJ, takže si nové pojmy děti procvičují i zde.

Matematika: Procvičovali jsme sčítání s přechodem 10 a počítání se závorkami do 20. Děti by toto učivo měly již bezpečně ovládat i zpaměti. Ve středu si tedy napíšeme opět kontrolní práci na známku, včetně příkladů s doplněním jednoho sčítance. Viz str.22 v uč. Průběžně řešíme různé sl. úlohy. Ty náročnější si znázorňujeme, předvádíme i hrajeme. Nyní se budeme věnovat odčítání s přechodem 10. Opět by žáci měli ovládat rozklad čísla (str. 23). V učebnici dojdeme asi na str. 25, v PS asi na str. 19. V geometrii jsme zopakovali geometrické tvary, tento týden zopakujeme tělesa –uč. str. 78. Děti by měly ovládat i pojmy: vrchol, hrana, stěna – PS str. 44.

Prvouka: Povídali jsme si o ptácích a poznávali je. Rozdělili jsme je na stálé a tažné. Nyní si budeme povídat o chování zvířat v přírodě na podzim. K nové kapitole si vždy nejprve přečteme pohádku s tématikou, kterou budeme probírat. Pohádky i pracovní listy si děti zakládají do zelených desek. Vedu děti k tomu, aby pracovaly pečlivě. Do pátku by si měly vybarvit PL s probranými ptáky. Ve škole si mohou půjčit předlohu nebo jim doma, prosím, s barevností poraďte prostřednictvím encyklopedie nebo internetu.          Přeji Vám pěkný týden           P. Holubová