Jdi na obsah Jdi na menu
 


5.zpráva

8. 10. 2017

5. zpráva  9. 10. 2017

 

PROBĚHLO:

Celý minulý týden se nesl ve znamení oslavy Svátku zvířat, zvířata se prolínala napříč všemi předměty. Ve středu přišly do školy téměř všechny děti v maskách. Žáci 9. třídy si pro děti z 1. stupně připravili stezku v prostorách školy se šesti stanovišti. Děti si na nich v menších skupinkách vyzkoušely různé aktivity, plnily všelijaké „zvířecí“ úkoly a zasportovaly si, např. skládaly rozstříhané obrázky zvířat a dřevěné skládačky brouků, hádaly podle zvuků, o jaké zvíře se jedná, skákaly do dálky a dozvěděly se, jaké zvíře doskočí stejně jako oni, přiřazovaly k sobě kartičky zvířecích rodinek…Deváťákům patří velká pochvala za přípravu a organizaci celého stezky. Všechny děti z naší třídy se snažily a celý program si radostně užily. Ve třídě jsme si pak společně představili všechny masky, zazpívali si, poslechli různé písničky o zvířatech… Děkuji všem rodičům, kteří jste pomohli s přípravou masek. Děti také vyrobily moc pěkná zvířata z papíru ve VV a PČ, která nám nyní zdobí okenní parapet. Ve čtvrtek jsme ještě měli krátký zvířecí program s ukázkami dvou živých hadů s pěkným výkladem.

PROBĚHNE:

Bleskový sběr papíru ve dnech 31. 10. – 2. 11., svázaný papír můžete ukládat do kontejneru u školy v době od 7 – 17 hodin. Děti mi pak ve třídě předají lístek se jménem a počtem přinesených kg. Celoškolně bude vyhlášena nejlepší třída a jednotlivec.

K VÝUCE:

Bohužel mnoha dětem chybí učebnice, sešity a základní pomůcky, dost nás to zbytečně zdržuje. Nůžky a lepidlo potřebujeme i v jiných hodinách (nejen v PČ). Prosím Vás tedy znovu o každodenní kontrolu tašky a všech pomůcek podle rozvrhu a průběžné doplňování všech potřebných věcí.

Český jazyk: Procvičovali jsme druhy vět různou formou. V tomto týdnu se budeme věnovat hlavně významu slov. Vysvětlíme si, co jsou slova významem nadřazená, podřazená a souřadná (uč. stále str. 18 – 22). Diktáty č. 1 a 2, které si mohly děti doma předem natrénovat, dopadly dobře, většina dětí má jedničku. Diktát č. 3 budeme psát v pátek 13. 10. a jeho znění najdete na našich třídních stránkách v rubrice Diktáty a kontrolní práce, kam je budu nadále předem psát.

Čtení: V hodinách pilně trénujeme čtenářské dovednosti, cvičíme plynulost, přiměřenou rychlost, správnou intonaci, pochopení textu… Jak jsem již psala, děti potřebují toto procvičovat i pravidelně doma. V čítance budeme pracovat stále na str. 15 – 19, číst ale budeme i z jiných materiálů. Děti se moc těšily na páteční čtenářskou dílnu. Škoda, že někteří svoji knížku neměli, nebo měli knížku nevhodnou. POZOR! Děti musí mít každý pátek ve škole vlastní knihu libovolného žánru ale s dějem (pohádky, bajky, příběhy o dětech…NIKOLIV encyklopedii). Budou si ji do přečtení nechávat ve třídě v šuplíčku. Knihu Z deníku kocoura Modroočka budeme číst společně v jiné dny mimo čtenářské dílny (asi od listopadu, včas dám vědět).

Matematika: Trénovali jsme sčítání do 20 s přechodem desítky pomocí rozkladů. Rozklady by měli natrénovat všichni, i když jim toto počítání jde dobře i bez nich. Je to velmi důležité ohledně dalšího učiva. Po procvičení už děti příklady rozkládat nebudou muset, ale při chybě si budou moct s nimi pomoci. Velmi důležité je také natrénování těchto základních příkladů do 20 co nejvíce nazpaměť. Nově si vysvětlíme počítání se závorkou (str. 18 a 19). Budeme se ještě pohybovat v uč. na str. 18 – 22 a v PS na str. 15 a 16.

Geometrie: Zopakujeme si geometrické útvary (uč. str. 78 a PS str. 43).

Prvouka: V nové pohádce jsme se skřítkem Ostružinkou oslavili Svátek zvířat a seznámili se s potravními řetězci. V tomto týdnu dosavadní učivo zopakujeme.

Přeji Vám krásný další říjnový týden!      Petra Holubová