Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. zpráva

1. 10. 2017

 

4. zpráva            2. 10. 2017

PROBĚHNE

  • Ve středu 4. 10. proběhne oslava Svátku zvířat. Žáci devátých tříd připravili pro děti z prvního stupně program asi na dvě vyuč. hodiny. Pokud nebude pršet, program proběhne venku. Děti si mohou přinést masky zvířat, které použijí potom uvnitř ve třídě. V tento den si děti přinesou pouze penál, učebnice nebudeme potřebovat.

K VÝUCE

Český jazyk: Zabývali jsme se správným čtením i psaním vět. Děti se seznámily s druhy vět: oznamovací, tázací, rozkazovací, přací. Tento týden budeme učivo prohlubovat a procvičovat. Děti se budou učit věty rozeznávat, tvořit, číst se správnou intonací a psát správné znaménko na konci. Také se budeme věnovat významu slov. Děti se seznámí s pojmy: slova významem nadřazená, podřazená a souřadná. V učebnici asi na str. 15 – 21. Ve čtvrtek a pátek napíšeme diktát na str. 17. Děti by již měly umět správně napsat větu, bez upozornění na velké písmeno a tečku.

Čtení: Prosím, aby již všichni žáci měli v pátek na hodinu dílny čtení svoji knížku, kterou si budou nechávat ve škole. O nutnosti pravidelného nácviku čtení jsem již psala v minulé zprávě. V čítance budeme číst na str. 16 – 19. Čtení s pochopením trénujeme i na jiných textech, které vidíte ve žlutých deskách, kam je zakládáme.

Matematika: Ukončili jsme opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10 kontrolními pracemi, které dopadly velmi dobře u naprosté většiny dětí. V tomto týdnu tedy probereme nové učivo: počítání se závorkami (postup je vysvětlen v uč. na str. 18). Dále se budeme věnovat příkladům sčítání s  přechodem přes 10. Budeme se pohybovat v uč. asi na str. 18 – 22. V PS na str.13 – 15. Sčítání budeme trénovat pomocí rozkladu popsaném na str. 20 v učebnici.

Prvouka: Povídali jsme si s dětmi o tom, proč je státní svátek, seznámili jsme se tedy se sv. Václavem. Tento týden budeme s Ostružinkou pokračovat v poznávání stromů, keřů, jejich plodů a povídání o podzimní přírodě.

Přeji Vám pěkný týden P. Holubová