Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. zpráva

24. 9. 2017

3. zpráva

PROBĚHLO:

  • V pátek 15. 9. jsme vyjeli na 1. letošní výlet na Farmu Moulisových do Milínova. Děti zde nejen viděly, ale i si prakticky, názorně a přiměřeně jejich věku vyzkoušely mnoho zajímavých aktivit, např. ze smetany stloukly a ochutnaly šlehačku a máslo, podojily umělou krávu, mlátily cepem klasy, prohlédly si a osahaly všechny druhy obilí, viděly, jak se mele mouka, hledaly „jehly“ (špejle) v kupce sena a „vejce“ (podkladky) v kupce slámy, povozily se na koni, hřebelcovaly poníky, krmily kozy, ovce…Tentokrát jsme měli i oběd, který soudě nejen podle prázdných talířů všem moc chutnal. Na rozloučenou pak každý dostal ještě na památku „Osvědčení farmáře“.
  • Všechny děti prezentovaly před třídou své prázdninové deníčky. Naprostá většina z nich své zážitky do nich napsala pečlivě, nakreslila pěkné obrázky, mnozí si s deníčky dali opravdu velkou práci, za což je moc chválím. Děkuji také Vám rodičům za pomoc a podporu při tomto prázdninovém psaní. V průběhu roku budou děti připisovat do deníčku další stránky.
  • Žáci byli poučeni o tom, že dopravování se do školy na skateboardech, koloběžkách apod. není vhodné z bezpečnostních důvodů. V prostorách školy a v blízkém okolí je jejich používání zakázané.

PROBĚHNE:

  • Tento týden se učíme jen tři dny, ve čtvrtek 28. 9. je státní svátek a v pátek 29. 9. ředitelské volno.
  • Středa 4. 10. – oslava Svátku zvířat (v průběhu dopoledne). Děti na tento den mohou mít z domova masku libovolného zvířete. Další informace budou v příští zprávě.

K VÝUCE:

  • Prosím o doobalení všech učebnic a sešitů do konce září.
  • DÚ na prodloužený víkend (ze středy 27. 9. na pondělí 2. 10.): napsat pečlivě na další stránku do prázdninového deníčku alespoň 5 vět psacím písmem o tom, co jsem zažil (a) a natrénovat jejich plynulé hlasité čtení.
  • Zatím děti nemají moc známek a hodnocení v notýsku, dostaly čas se po prázdninách „rozkoukat“. Nyní už jsme loňské učivo zopakovali a začnu známkovat více. Jak se Vašemu dítku vede, můžete také průběžně sledovat z hodnocení smajlíky v sešitech a na pracovních listech v barevných deskách.

Český jazyk: Opakovali jsme a prohlubovali znalosti z 1. ročníku, psaní velkých písmen u jmen a příjmení, trénovali pojmy: věta – slovo – slabika – hláska (písmeno), určovali ve slovech počet slabik (hlavně kvůli dělení slov na konci řádku). Hodně jsme si připomínali správné psaní vět, tj. na začátku velké písmeno, na konci znaménko. Nyní začneme už nové učivo – druhy vět (v učebnici dojdeme asi na str. 16).

Čtení: Většina dětí se ve čtení bohužel zhoršila. Nečtou (ani po domácím natrénování textu) plynule (hláskování nevadí), zbytečně se zadrhávají, chybně si domýšlí konce slov… Prosím Vás tedy o pravidelné trénování hlasitého čtení doma, nejlépe každý den, alespoň 15 minut. Je nutné přesně dodržovat správnou techniku čtení (viz loňské zprávy).

Matematika: Zatím jsme opakovali sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky a slovní úlohy. Mnozí ale stále počítají pomalu a tyto výpočty nemají zautomatizované (zvláště příklady s neznámou). Musíme už ale opakování loňského učiva uzavřít. V úterý a ve středu si tedy napíšeme opakovací práce na známku (dle cvičení v PS a DÚ), abyste věděli, jak na tom Vaše dítě je. Tento týden dojdeme v učebnici asi na stranu 17.

Prvouka: Pracujeme podle knihy Velké putování skřítka Ostružinky. Děti práce v hodinách moc baví, napsaly Ostružinkovi pěkné dopisy o tom, jak se měly na výletě na farmě, ve skupinkách mu pod školou postavily i promyšlené domečky na zimu. Seznámily se s lesními plody a poznaly i některé jedovaté rostliny. Nyní si povídáme o podzimu a věnujeme se listnatým stromům, keřům a jejich plodům.

Přeji Vám krásný začátek podzimu!                    Petra Holubová