Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. zpráva

1. 5. 2018

28. ZPRÁVA 2. 5. – 4. 5. a 9. 5. – 11. 5. 2018

PROBĚHLO:

  • Ve čtvrtek 26. 4. jsme navštívili divadelní představení „Nebojsa“ v Minoru, které bylo vydařené a všem se moc líbilo. Děti si také pohrály na prolézačkách a skluzavkách, které jsou součástí divadla při vstupu. Bohužel se nám nezdařila plánovaná návštěva cukrárny, protože byla uzavřena kvůli rekonstrukci. Určitě si to ale vynahradíme jindyJ.

PROBĚHNE:

  • V pondělí 7. 5. mají děti ředitelské volno, do školy jdou až ve středu 9. 5.
  • „Celé Česko čte dětem“ – jak jsem již říkala na třídní schůzce, pokud by se mezi Vámi našel někdo (rodič, babička, děda…), kdo by nám chtěl představit svoji oblíbenou knížku z dětství, příp. z ní kousek přečíst (stačí celkem 15 - 20 minut…), neváhejte se mi, prosím, ozvat. Rádi Vás ve třídě uvítáme, časově Vám vyjdeme maximálně vstříc. Předem moc děkuji.
  • Blíží se škola v přírodě od 14. – 18. 5., připomínám sraz v pondělí 14. 5. v 8, 15 hodin před školou. Nezapomeňte na všechny nutné tiskopisy, okopírovanou kartičku pojišťovny, příp. léky pro dítě…podle pokynů z třídní schůzky.

K VÝUCE:

Český jazyk: Procvičovali jsme slovní druhy, určovali ve větách zatím podstatná jména a slovesa. Naprostá většina dětí umí tyto slovní druhy vymyslet, zvládne také vyhledat ve větách slovesa (zatím jednoduché tvary), ale podstatná jména v různých tvarech už mnozí vyznačit zapomenou. Děti měly také v posledním diktátu podtrhnout rovně podstatná jména a vlnovkou slovesa. Jak se Vašemu dítěti dařilo, se budete moci podívat v bílém sešitě, zatím jsem děti hodnotila motivačně pomocí smajlíků. Vyhledávání a určování slovních druhů je obtížné, chce to časté procvičování. Budeme se tomu věnovat ještě i nadále. Mám radost, že pravopisně se téměř všem dařilo výborně. Krátce jsme se také už seznámili s novým učivem – psaní párových souhlásek na konci a uvnitř slov. Tomuto pravopisnému učivu se budeme věnovat do konce školního roku. V následujících dvou krátkých týdnech budeme v učebnici pracovat na str. 100 – 105. Budu chtít na dětech, aby pravopis slov s párovými souhláskami zdůvodňovaly nahlas, např. jiným vhodným tvarem slova či slovem příbuzným (např. hřib – napíšu b, protože si řeknu hodně hřibů, hříbek…).

V hodinách čtení budeme číst další dvě kapitoly z knížky Človíčkova dobrodružství, dětem k nim připravuji vždy také úkoly na pochopení textu, na kterých pracují samostatně. Zakládáme je do žlutých desek. Také čteme z čítanky, kterou mají děti ve škole, a z pracovních listů, kde děti trénují hlavně pozorné čtení a práci s textem.

Matematika: Procvičovali jsme násobilky 2 a 4 a trénovali slovní úlohy na všechny početní operace. Nyní už začneme násobilku 5 a 10, v učebnici budeme pracovat na str. 60 -  62, v PS na str. 27 - 30. Odříkat násobky 5 a 10 bude pro děti velmi jednoduché, horší už to bude se zapamatováním příkladů na násobení a dělení. Zde opět nabádám k domácímu tréninku a procvičování nejprve s tabulkou, pak co nejvíce zpaměti.

V geometrii jsme se seznámili s jednotkami délky a měřili úsečky na centimetry. Budeme v tomto pokračovat a přidáme si rýsování úseček dané délky (učebnice str. 85, PS str. 45 – 46).

Prvouka: Děti se seznámily s nejznámějšími invazními rostlinami. Nyní nás čeká povídání o státních symbolech ČR, poslechneme si a naučíme se zpívat státní hymnu, připomeneme si zásady slušného chování, mluvit budeme i o zdravé výživě.

Přeji Vám krásné květnové dny!                  Petra Holubová