Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. zpráva

27. ZPRÁVA       23. 4. – 27. 4. 2018

PROBĚHLO:

  • Program org. Ornita – Krkavcovití byl již tradičně výborný. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o těchto ptácích, o jejich výjimečné inteligenci a způsobu života. Povídání bylo provázené filmem i ukázkami vycpaných ptáků. Nejzajímavější samozřejmě bylo předvádění živých ptáků, které nám představil nadšený chovatel Viktor. Každé dítě dostalo barevný přehled a při prvouce jsme si udělali „ptačí kvíz.“
  • V pátek jsme slavili Den Země. Starší žáci si pro nás připravili program : hry, soutěže, koncert školní hudební skupiny „Suprkaple“. – asi 2 hodiny

Tímto programem jsme otevřeli školní zahradu do nové sezóny.

PROBĚHNE:

  • Ve čtvrtek 26. 4. jedeme autobusem  do divadla Minor na představení „Nebojsa“.
  • Odjezd: v 8:00hod od školy. Děti mohou tedy přijít až v 7:50hod před školu. Samozřejmě funguje ranní družina.
  • Návrat: kolem 12:30hod ke škole
  • S sebou: vhodné oblečení do divadla, drobné kapesné, svačinu, pití
  • Připomínám – 30. 4. mají děti ředitelské volno. Do školy jdou až ve středu 2. 5.

K VÝUCE:

ČJ – Probírali jsme slova citově zabarvená, zdrobnělá, lichotivá i hanlivá. Seznámili jsme se s tím, co jsou slovesa. Učili jsme se je poznávat, vymýšlet i doplňovat do vět podle smyslu. Již se snažíme ve větách poznávat podstatná jména i slovesa. V tomto učivu budeme dále pokračovat. V učebnici dojdeme přibližně na str. 101. Začneme si již vysvětlovat pravopis párových souhlásek. (Vyslovujeme „lef“, píšeme lev.) V pátek napíšeme diktát.  Určíme si zde i podstatná jména a slovesa.

Diktát

Dítě něco dobrého snědlo. Děvčata uvařila brambory. Květa seděla s Věrou. Dědeček se směje Matějovi. Štěně chytilo motýla. Na stráni kvete podběl. U rybníka kvetou již blatouchy.

Ma – V učebnici ani pracovním sešitě nebudeme postupovat dál. Budeme různými způsoby procvičovat ještě dělení a násobení dvou a čtyř. Aby se učivo upevnilo. Materiály připravím na pracovních listech. Dětem se stále příklady a násobky pletou. Budeme řešit slovní úlohy typu: o něco více, méně, krát více, krát méně. Rozlišit tyto typy – kdy sčítat, odčítat, kdy dělit nebo násobit, dělá dětem dost problém. V pátek si napíšeme KP – opět zde zopakujeme dělení a násobení 2 a 4, také pomocí slovních úloh výše popsaných typů. Děti  dostanou předem v týdnu d. ú. k procvičení tohoto učiva.

Geometrii přesouvám na úterý, aby děti měly dost času - až do pátku, na přípravu na KP z násobilky. V G se seznámíme s centimetry a milimetry, s jejich zkratkami a budeme měřit délky úseček v PS na str. 45 asi pouze cv. 1,2.

Prvouka – Povídali jsme si o tom, co jsme se dozvěděli o krkavcovitých ptácích. Povíme si o některých invazivních rostlinách a začneme kapitolu „Má vlast“, která bude souviset s květnovými svátky.

Přeji pěkný týden P. Holubová