Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. zpráva

8. 4. 2018

25. ZPRÁVA 9. 4. – 13. 4. 2018

PROBĚHLO:

  • Velikonoční jarmark 1. stupně: Všichni se na něj pilně chystali, seli osení a napjatě sledovali, zda vyroste, barvili vajíčka, tvořili zápichy a jarní ozdoby, tentokrát i „vařili“ pro rodiče a návštěvníky něco na zub…J, pak také nadšeně prodávali na našem stánku (mnozí opravdu s velkým nasazenímJ). Všechny děti moc chválím, zaslouží si opravdu velkou pochvalu. Děkuji moc také Vám všem, kteří jste nám pomohli, ať už napečením mnoha dobrot nebo „sponzorským“ nákupem (mnozí jste si koupili i své vlastní moučníky a utratili u nás nemalý peníz J). Po odečtení nákladů jsme na jarmarku vydělali 4 762 Kč. Tyto peníze použiji na odměny za celoroční skupinové soutěžení na konec školního roku a na nákup her a knížek, na kterých se s dětmi domluvíme.

PROBĚHNE:

  • Blíží se škola v přírodě. Připomínám, že jedeme 14. – 18. května na Benecko do hotelu Krakonoš. Platba za pobyt, stravu a dopravu by měla být od všech uhrazena. Na ŠvP je mimo jiné potřeba mít potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře. Protože ho všechny děti odevzdávaly také na plavecký výcvik a potvrzení platí 12 měsíců, nepotřebujete nosit nové, použiji ho i na ŠvP.
  • Končí 3. čtvrtletí tohoto školního roku. Ráda bych Vás všechny pozvala na společnou třídní schůzku, která se bude konat v úterý 17. 4. od 17, 30 hodin v naší třídě. Program: informace k výuce a akcím do konce školního roku, škola v přírodě (dostanete také seznam potřebných věcí a další nutné tiskopisy). Pokud by chtěl někdo z Vás se mnou mluvit osobně, nabízím Vám ještě jeden termín pro případné konzultace -  středu 18. 4. odpoledne od 14 hodin dále po telefonické domluvě.
  • Výhled akcí na duben:
  • Čtvrtek 19. 4. – tradiční program ke Dni Země o ptácích, tentokrát s názvem „Krkavcovití“ (Ornita).
  • Čtvrtek 26. 4. – divadelní představení „Nebojsa“ v Minoru.

K VÝUCE:

  • Celkově bohužel polevila aktivita dětí v hodinách. Pro děti cíleně připravuji a také jim každý den v hodinách nabízím různé zajímavé práce a kreativní úkoly, většině ale stačí jen základ a moc se nesnaží, stále na někoho z různých důvodů čekáme a stihneme tak méně práce.…Přibylo také chyb v písemných úkolech, zejména těch „zbytečných“ z nepozornosti. Na známkách to není moc vidět, ale mnohé děti posílám při odevzdávání i několikrát znovu do lavice opravit chyby. Prosím, dohlédněte i doma v DÚ na splnění všech zadaných úkolů přesně podle zadání (často splní mnozí jen část úkolu…L a nesou si pak DÚ znovu domů na doplnění nebo mají zbytečně horší hodnocení). Také, prosím, chtějte po dětech i doma pečlivé psaní a hezkou úpravu v sešitech i na PL.

Český jazyk: Děti se seznámily s abecedou. V hodinách jsme řešili praktické úkoly a cvičení – řadili slova podle abecedy, hráli různé hry na procvičování a upevnění tohoto učiva. Připomínám, že děti mají umět abecedu zpaměti do pátku 13. 4. (je v uč. na str. 89). Učivu o abecedě se budeme věnovat i v tomto týdnu, dále budeme psát dopis, zopakujeme správné psaní adresy a budeme procvičovat pravopisné učivo. V učebnici pokročíme na str. 91 – 93. V pátek si napíšeme diktát z učebnice na str. 93/cv. 18.

Čtení: Děti přes velikonoční prázdniny napsaly moc hezké pohádky a příběhy (děkuji i Vám za pomoc při jejich vymýšlení a zpracování). Bohužel u některých dětí vázlo čtení, které bylo také součástí úkolu… Je opravdu stále potřeba u všech dětí (i u „lepších“ čtenářů) čtení procvičovat, aby četli plynule, nahlas, výrazně a s přednesem (se správnou intonací). V následujících 14 dnech každý dostane hodnocení do notýsku, jak na tom ve čtení je. Dětem zadávám za DÚ čtení s luštěním a dalšími úkoly. Nejde ale pouze o „zábavné“ čtení (i když to je taky prima), ale úkoly mají u dětí cíleně a záměrně trénovat pozorné čtení a práci s textem. Bohužel někteří tyto úkoly plní částečně, nepřesně a podle svého. Prosím zde o nápravu, děkuji.

Matematika: Procvičovali jsme násobilku 2, nezapomněli jsme ani na sčítání a odčítání do 100 a příklady se závorkou. Násobky 2 a příklady na násobení a dělení 2 by měly už děti počítat bez tabulky. V tomto týdnu si napíšeme z tohoto učiva několik krátkých prací na známku. Ostatní příklady na násobení a dělení děti počítají s pomocí tabulky násobků, kterou mají na lavici. Všichni ji také dostanou ještě domů. Na ní by měli už umět rychle najít všechny příklady na násobení a dělení. Kromě procvičování násobilky 2 začneme také násobilku 4 (uč. str. 55 – 58, PS str. 24). V řešení slovních úloh se zaměříme na tyto typy: o n více, méně (+ a -), n krát více, méně (násobení a dělení). Dětem připravuji speciální pracovní listy, jelikož v učebnici a PS je málo vhodných cvičení a příkladů.

V geometrii jsme znovu zopakovali učivo o přímce, úsečce a vyznačování bodů. Porovnávali jsme délku úseček. V tomto týdnu si přidáme vyznačování středu úsečky pomocí proužku papíru (uč. str. 84, PS str. 44).

Prvouka: Děti se seznámily s některými jarními kvetoucími rostlinami. V tomto týdnu se budeme věnovat mláďatům, zopakujeme si názvy zvířecích rodinek domácích zvířat (pojmenování pro samce, samici a mládě) a začneme učivo o motýlech.

Přeji Vám krásný další dubnový týden!                    Petra Holubová