Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. zpráva

25. 3. 2018

24. ZPRÁVA 26. 3. – 28. 3. a 3. 4. – 6. 4. 2018

PROBĚHLO

  • V pátek si všechny děti vyzkoušely napsat mezinárodní soutěž Matematický Klokan – kategorii Cvrček pro 2. a 3. třídu. Nejvyšší možný dosažitelný počet bodů byl 90. (správné řešení – počet bodů dle zadání, neřešeno – 0 bodů, špatně řešeno  -1 bod.) Práce jsem poslala dětem domů. Hodně dětí vyřešilo úlohy za 3body i za 4. Úlohy za 5bodů už byly hodně obtížné. Nejúspěšnější z obou 2.tříd byl Maxík s 60body. Za úspěch lze považovat i bodový zisk kolem poloviny možných bodů, tedy kolem 45. Těchto dětí bylo v obou třídách dohromady asi 10. Těm jsem napsala do ŽK jedničku. U některých dětí byl problém v soustředění, nechtělo se jim hodinu úlohy řešit a tak pouze tipovaly nebo práci odevzdaly bez řešení.

PROBĚHNE

  • 29. 3. – 2. 4. jsou velikonoční prázdniny
  • V úterý 27. 3. – Velikonoční jarmark 1. stupně v přízemí školy od 15 – 17hod. Podrobněji jsem jej popsala v minulé zprávě. Každá třída bude mít svůj „ stánek“, kde budou mít děti služby na prodávání podle rozpisu. Jste srdečně zváni. Děti se na akci moc těší. Kromě dobrůtek a drobných výrobků samy tvoří, cenovky, výzdobu i reklamu, takže si vyzkouší „podnikání“ na vlastní kůži. Pokud nějaké dobroty pro prodej chystáte i Vy, prosím, pošlete je již v úterý ráno, abychom vše mohli připravit. Nákup v našem stánku berte jako sponzorství Vašich dětí. Dětem za utržené peníze opět koupím hry, knížky nebo odměny za různé aktivity.
  • Dohlédněte, prosím, na včasnou docházku dětí do školy. Hodně dětí vstupuje do třídy, když už začínáme, což velmi narušuje výuku. Děti musí být ve třídě připraveny na vyučování nejdéle v 7: 45hod.
  • V šatnách bude probíhat jarní úklid skříněk. Do velikonočních prázdnin si všechny děti musí skříňku úplně vyklidit.
  • D. Ú. na velikonoční prázdniny – Vymysli a napiš svůj příběh – pohádku s velikonoční tematikou v rozsahu jedné stránky A4. ( Příběh nedělej moc komplikovaný. Vzpomeň si, jak jsme psali příběh o sněhulákovi, to se všem moc povedlo.) Nauč se příběh krásně přečíst se správnou intonací.

 

 

K VÝUCE

ČJ – Seznámili jsme se se systémem slovních druhů, zatím jsme poznávali a třídili podstatná jména podle poučky, že podstatná jména jsou názvy osob zvířat a věcí. Pro děti je zatím obtížné pochopit, že např. ulice nebo strom se považuje za věc a do osob patří i názvy povolání, pohádkové bytosti nebo třeba i strýček. Učivo jsme řešili hlavně pomocí různých her a hravých prac. listů. V učebnici toho moc není. Samozřejmě současně stále opakujeme probrané učivo. Musím děti pochválit za psaní diktátů, daří se jim převážně výborně. Nyní se budeme zabývat abecedou. Ke slovním druhům se budeme stále vracet. Budeme se věnovat slohovému útvaru – dopis. Děti musí bezpečně znát přesnou adresu svého bydliště. V učebnici se budeme pohybovat na str. 86 – 90 pouze orientačně. Učivo budeme opět probírat pomocí různých jiných aktivit. V pátek 6. 4. budeme psát diktát, kde budou věty ze  cv. 16 na str. 87 a některá slova nebo věty ze  cv. 8, 9 na str. 86.

Ma – Seznamovali jsme se s  operacemi násobení a dělení do 20. Používáme hodně názorné aktivity – manipulace s předměty, znázorňování do mřížek, na číselné ose, úlohy s praktickými ukázkami. Dětem jsem již vysvětlila, jak se pracuje s tabulkou násobení, kterou mají i doma. Měly by si na ní ukazovat a procvičovat, mohou tedy i samostatně, probírané násobky. Ve škole budeme procvičovat násobkynásobilku i dělení 2, aby do úterý 3. 4. ji uměly již zpaměti. Seznámíme se s tím, co znamená n krát více, n krát méně. V uč. str. 55 – 57, v PS na str. 23. Psali jsme KP z geometrie - přes četné opakování a procvičování ještě stále mnohé děti v základním učivu – bod, úsečka, přímka, chybují. Práci posílám domů v modrých deskách k nahlédnutí. Postoupíme dále k porovnávání úseček v uč. str. 83, v PS str. 43.

Prv. – Psali jsme testík z opakování probraného učiva. Děti se ještě musí naučit odpovídat přesně na všechny otázky a nejprve si dobře přečíst zadání. Mají vždy na práci opravdu hodně času. Většinu dětí musím však přesvědčovat, že práci nemají ještě odevzdávat, že odpovědi jsou neúplné nebo nepřesné, že nezávodíme v rychlosti. Nyní řešíme Velikonoce, přidáme jarní rostliny a mláďata. V hodinách hodně pracujeme s textem. Je nutné, aby si děti osvojovaly nové pojmy a snažily si je zapamatovat, což některým dělá potíže.

TV- Po Velikonocích již budeme mít normálně tělocvik podle rozvrhu. Budeme asi zatím chodit do tělocvičny dle počasí. Vybavte, prosím, děti převlečením a obuví do tělocvičny.

Přeji Vám krásné prožití velikonočních svátků.          

P. Holubová