Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. zpráva

18. 3. 2018

23. ZPRÁVA 19. 3. – 23. 3. 2018

PROBĚHNE:

  • V úterý 27. 3. – Velikonoční jarmark 1. stupně v přízemí školy od 15 – 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni, přijďte si koupit tradiční ozdobené osení, drobné jarní dekorace a ochutnat různé dobroty, které pro Vás vyrobí, ukuchtí a připraví vlastnoručně Vaše děti. Rádi bychom si za získané peníze koupili nějaké hry do třídy, knížky do třídní knihovničky, odměny za celoroční soutěžení skupin na konec školního roku…J

Pokud by měl někdo chuť přispět nám nějakým „zbožím“ na prodej, např. něco sladkého či slaného upekl…(dobré jídlo se prodá vždycky J), moc ráda bych to uvítala. Případní zájemci se mi, prosím, ozvěte. Moc předem děkuji.

Děti budou mít na jarmarku ve skupinkách dobrovolnou službu na našem stánku (asi 30 minut). Napište mi, prosím, do zprávy v bílých deskách co nejdříve, kdy by se služba Vašemu dítěti hodila, pokusím se tak všem zájemcům vyhovět.

Moje dítě chce prodávat na našem stánku:

ANO               NE             Může v čase od          do        . 

K VÝUCE:

Český jazyk: V minulém týdnu jsme ještě prohlubovali znalosti k pravopisnému učivu o psaní velkých písmen. Toto učivo jsme neprocvičovali jen tak nahodile, ale využili jsme ho záměrně i k rozšíření všeobecného přehledu dětí (např. děti vyhledávaly a zapisovaly sousední státy s jejich hlavními městy, dále světadíly, planety… samozřejmě s použitím názoru, mapy na interaktivní tabuli apod…J). Snažím se o maximální propojení učiva (např. ČJ a prvouky…), protože mezi dětmi jsou velké rozdíly ve znalostech. Pravděpodobně si děti všechny nové pojmy nezapamatují, ale určitě je to bavilo a takováto cvičení či hry jim přinesla mnohem více než pouze „mechanická“ práce s učebnicí a nové pojmy se jim třeba v hlavách aspoň trochu „uchytí“…J. V tomto týdnu už začneme nové učivo – slovní druhy. Půjde o seznámení se systémem slovních druhů (zatím se je ale nebudeme učit odříkat zpaměti), budeme poznávat podstatná jména – názvy osob, zvířat a věcí a vysvětlíme si, co jsou spojky (uč. str. 82 – 86). Pracovat budeme ale hlavně na pracovních listech, které pro děti připravím. V pátek si napíšeme diktát, který si mohou děti jako vždy vyzkoušet předem.

V rámci slohu děti psaly popis kocoura Modroočka. Aby se dětem delší samostatný popis povedl, trénovali jsme cíleně slovní zásobu a vyjadřovací prostředky tohoto slohového útvaru v několika hodinách už od začátku března. Dětem se práce moc povedla, příprava měla smysl. Většina dětí se opravdu pěkně rozepsala, mnohým jsem musela na psaní přidělávat další linky. Potěšilo mě, že velká část dětí už zvládla odevzdat text celkem bez chyb a nepodcenila mnou stále zdůrazňovanou kontrolu.

Matematika: Seznámili jsme se s dělením, opět šlo hlavně o pochopení této nové matematické operace, vysvětlili jsme si násobení 1 a 0.  Denně jsme využívali názoru a pracovali na lavici s drobnými předměty. Dětem to opravdu hodně pomáhá, většina už umí zapsat příklady podle zadaného seskupení předmětů, řešíme takto už i jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení. V pátek si všichni vyzkoušeli napsat mezinárodní soutěž Matematický KLOKAN – kategorii CVRČEK (pro nejmladší žáky z 2. a 3. ročníku). U této kategorie se může dětem ještě dopomáhat se čtením zadání. Šlo o řešení slovních úloh zejména na logiku a představivost. Jak se Vašemu dítěti dařilo, se můžete v průběhu týdne podívat v modrých deskách.

V tomto týdnu budeme násobení a dělení procvičovat a začneme násobilku 2. Násobky 2 se budeme učit zpaměti a budeme různými způsoby trénovat příklady na násobení a dělení 2. Zatím ne násobilku 4. V učebnici se budeme pohybovat na str. 53 – 55, v PS zvládneme asi str. 17 – 22, uvidíme, jak nám to půjde.

Odloženou kontrolní práci z geometrie si napíšeme v pátek 23. 3.

Prvouka: Minulý týden jsme se seznámili se zástupci žab u nás, povídali si o jejich životě a rozmnožování a opakovali učivo od začátku 2. pololetí. V úterý 20. 3. si napíšeme hlášený opakovací test na známku (viz minulá zpráva). I přes rozmary počasí nás čeká nové jarní téma - Velikonoce, jarní zvyky a tradice.

Přeji Vám krásný první jarní týden!                             Petra Holubová