Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. zpráva

4. 3. 2018

21. ZPRÁVA 5. 3. – 9. 3. 2018

PROBĚHLO:

  • V úterý 27. 2. Besedárium – „Expedice Čtyřlístek“ – děti si s p. lektorkou vyzkoušely moc pěkný interaktivní program na téma, jak se dělá komiks. Děti plnily praktické úkoly ve 4 skupinkách, každá měla svého maskota v převleku podle známých postaviček ze Čtyřlístku. Všichni se mnohému naučili, zároveň pobavili, celkově měl program vysokou úroveň. Děkuji Vám za rychlé uhrazení jeho ceny.
  • Ve středu 28. 2. – poslední plavecký výcvik. Děti dostaly „mokré“ vysvědčení podle svých výkonů a plavecké úrovně. Podle reakcí dětí se jim plavání líbilo a na plavání jezdili všichni rádi. Moc mě potěšilo, že všechny p. instruktorky děti chválily nejen za pokroky, ale i za pěkné chování. Plavání je nově v plánu i příští rok, rádi bychom tedy jezdili znovu sem na Barrandov i ve 3. třídě.
  • V naší třídě se bohužel znovu vyskytly vši, prosím, zkontrolujte všem dětem vlasy.

PROBĚHNE:

  • Objednávat knížky z katalogů KMČ můžete do 12. 3. 2018.

K VÝUCE:

  • TV zatím mít nebudeme z důvodu nahrazování hodin, o které jsme přišli z důvodu cesty na plavání. TV začne znovu od dubna, včas dám vědět, aby si děti přinesly převlečení a vhodnou obuv.
  • Prosím o důkladnou kontrolu a doplnění obsahu penálu a dalších pomůcek. Množí se zapomínání, někteří nemají čím pracovat a dost nás to zdržuje od práce. Každý musí mít 2 pera, ořezané: 2 měkké tužky, tužku na rýsování a pastelky, gumu, lepidlo v tyčince, stříhající nůžky, pravítko, 2 fixy na tabulku…

Český jazyk: Děti prezentovaly své zážitky z jarních prázdnin ostatním spolužákům. Moc mě potěšilo, že naprostá většina dětí si na psaní, kreslení i čtení před třídou dala záležet. Děkuji i Vám rodičům za pomoc s těmito prázdninovými úkoly. Děti je mají v deskách pěkně pohromadě a jsou tak vidět jejich pokroky.

Opakovali jsme učivo a nyní si přidáme psaní vlastních jmen (velké písmeno) a jmen obecných (malé písmeno) – učebnice str. 76 – 79. Budeme procvičovat psaní měst, vesnic, řek, hor, rybníků…V pátek si napíšeme pravidelný diktát, který si děti mohou vyzkoušet jako vždy předem (viz webové stránky třídy). Také jsme se minulý týden ve slohu podrobně věnovali nácviku popisu. V tomto týdnu si už děti vyzkouší napsat popis samostatně.

Matematika: Opakovali jsme zejména numerické učivo – sčítání a odčítání do 100 a psali kontrolní práci. Naprostá většina dětí ji zvládla napsat do 30 minut, ještě ale hodně dětí používalo pomocnou tabulku. Komu se KP moc nepodařila, má ještě asi 14 dní na procvičování učiva doma, ve škole budu i v průběhu nácviku nového učiva zařazovat krátká opakování na sčítání a odčítání, aby se všem dětem učivo opravdu zautomatizovalo. Za 14 dní si podobnou kontrolní práci napíšeme ještě jednou, ale už bez použití tabulky.

Začneme nové učivo – násobení do 20. Zatím ale nepůjde o nácvik násobilky, ale půjde hlavně o pochopení nové početní operace jako takové (učebnice str. 48 – 49, PS str. 14 a 15). Prosím, aby si každé dítě do středy přineslo 20 ks drobných stejných předmětů na praktické činnosti na lavici ve vhodném obalu (např. 20 placatých knoflíků, větších fazolí, stejných víček…). Budou nám každý den pomáhat s pochopení násobení (a následně dělení).

V geometrii jsme rýsovali úsečky, vyznačovali body na nich a mimo ně, zkoušeli pracovat podle zadání jednoduchých geometrických úloh. Toto budeme ještě procvičovat na pracovních listech.

Prvouka: Dala jsem dětem nové zelené desky na další pracovní listy, které budou nosit do školy. Staré desky si nechají doma a uschovají k opakování učiva. Minulý týden jsme se zabývali 1. pomocí, zopakovali si důležitá telefonní čísla, povídali si o úrazech, chování při zranění, nemoci a řešili prevenci. V tomto týdnu budeme ještě pokračovat, další kapitolou bude jaro a návrat tažných ptáků.

Přeji Vám pěkný začátek března!                    Petra Holubová