Jdi na obsah Jdi na menu
 


19.zpráva

11. 2. 2018

19. ZPRÁVA 12. 2. – 16. 2. 2018

PROBĚHLO:

  • V pondělí 5. 2. měly děti asi hodinový program pro každou třídu z 1. stupně v rámci dlouhodobého projektu Recyklohraní. Pod vedením odborné lektorky se děti hravou formou seznámily a procvičily si správné třídění odpadů.
  • V úterý 6. 2. jsme byli v divadle Minor na Sněhové královně. Představení doprovázela živá hudba a zpěv, výrazový tanec, projekce a různé zajímavé divadelní nápady. Dětem se představení líbilo. V tomto pololetí máme objednané ještě jedno představení (Nebojsa), na které bychom jeli raději autobusem, aby měly děti dostatek času užít si krásné prostory divadla uzpůsobené přímo pro ně (vnitřní hřiště, prolézačky, skluzavky…). Při cestování vlakem bohužel nebyl na pohrání čas.

PROBĚHNE:

  • Na pondělí 12. 2. si pro děti z 1. a 2. tříd připravili žáci z Ekotýmu 2. stupně ještě krátký program ke třídění odpadů na naší škole (v průběhu dopoledne 1 vyučovací hodinu).
  • Ve středu 14. 2. pojedeme na předposlední plavecký výcvik.
  • Ve čtvrtek 15. 2. si děti užijí hudební pořad v sokolovně (Harmonia Universalis), zaměřený na hraní s rytmem (během dopoledne asi jednu hodinu). Cena programu je 45 Kč na žáka. Tyto peníze neposílejte, uhradím je z třídního fondu.
  • Příští týden od 19. 2. – 23. 2. jsou jarní prázdniny.

K VÝUCE:

  • V pátek 16. 2. děti dostanou již tradiční prázdninový DÚ ve žlutých deskách: popsat v obvyklém rozsahu jeden ze zážitků z jarních prázdnin, nakreslit k němu ilustraci a nacvičit plynulé hlasité čtení. Tento DÚ děti přinesou v pondělí 26. 2., kdy ho budou prezentovat ostatním spolužákům.

Český jazyk: Děti se seznámily s novým pojmem – slabikotvorné r a l. Tento týden budeme učivo procvičovat na praktických příkladech, zapisovat „šifry“(hláskovou a slabičnou stavbu slov) a opakovat pravopisné učivo. V učebnici se budeme pohybovat na str. 68 – 71.  V pátek si napíšeme diktát z učebnice str.71/cv. 21.

Matematika: Procvičovali jsme příklady na sčítání a odčítání známých typů a řešili slovní úlohy.  Některým dětem dělá stále potíže správně vyřešit slovní úlohu s tzv. antisignálem, kde je zapotřebí více logického uvažování (např. uč. str. 45/cv. 2).  V tomto týdnu se těmto úlohám budeme znovu věnovat. Správně vypočítat všechny probrané typy příkladů děti umí, ale počítání je potřeba zrychlit a výpočty zautomatizovat. Některé děti v pomocné tabulce stále bloudí…Je také nutné vést děti ke kontrole vypočítaného příkladu, zda je výsledek možný. V učebnici se budeme pohybovat stále na str. 46 a 47, v PS zvládneme str. 11 a 12. Než začneme od března nové učivo - násobení a dělení, napíšeme si v týdnu po prázdninách kontrolní práci na sčítání a odčítání do 100 na všechny probrané typy příkladů.

V geometrii se děti seznámily s novým pojmem – úsečka, učily se je rýsovat, pojmenovávat a barevně vyznačovat. V tomto týdnu se budeme snažit zkvalitnit rýsování a v učivu o úsečce budeme ještě pokračovat (uč. stále str. 82, v PS str. 41 a 42).

Prvouka: V další kapitole putování skřítka Ostružinky jsme si vysvětlili, co jsou to tzv. pobytová znamení zvířat (nejen stopy…) a proč je důležité je znát. Potěšilo mě, že na spoustu věcí přišly děti samy. V tomto týdnu toto téma dokončíme a budeme se věnovat dalšímu učivu: tísňová volání, úraz, 1. pomoc.

VV a PČ: Od zimních obrázků jsme se přesunuli k vesmíru. V hodinách vznikly fantastické planety. Děti to moc bavilo.

Přeji Vám krásný týden a ještě hezčí jarní prázdniny!                 Petra Holubová