Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. zpráva

21. 1. 2018

17. ZPRÁVA  22. 1. -  1. 2. 2018

PROBĚHNE:

  • Ve středu 24. 1. – plavecký výcvik.
  • V pátek 26. 1. jedeme do kina v Modřanech – Paddington II.

Sraz: normálně ve třídě, na nádraží půjdeme společně (vlak jede v 8,31 hodin).

S sebou: batůžek se svačinou a pitím, teplé oblečení.

Cena: 100 Kč (vstupné a jízdné) – prosím o uhrazení do čtvrtka.

Návrat: vlakem v 11, 27 hodin na nádraží, děti odvedeme na oběd do školy.

  • Ve středu 31. 1. – plavecký výcvik.
  • Vysvědčení (výpis – do školy se nevrací) děti dostanou kvůli plavání až ve čtvrtek 1. 2. poslední (4.) vyučovací hodinu, vyučování bude výjimečně končit v 11, 30 hodin. První 3 hodiny se učíme normálně podle rozvrhu. Děti si přinesou na vysvědčení desky.
  • V pátek 2. 2. mají děti den volna – pololetní prázdniny.

K VÝUCE:

Český jazyk: Psali jsme různé přepisy, pravopisné doplňovačky, diktát na známky, zejména také kvůli blížícímu se vysvědčení. Budeme v tomto ještě pokračovat. Do konce ledna už ale nebudeme psát diktát. Čeká nás procvičování učiva z minulého týdne – psaní slov se skupinami bě, pě, vě a mě (učebnice str. 61 – 67). Ve 2. třídě by se děti měly naučit, že se vyslovované j (u skupiny mě ň) většinou nepíše a že slova s těmito skupinami píšeme jinak, než slyšíme. Náročný pravopis těchto slov se budou učit později ve vyšších ročnících.

Hodně času jsme věnovali také slohu, a to psaní krátkých vypravování. Většině dětí se vymýšlení příběhu dařilo, někteří byli opravdu moc šikovní. Aby se děti pro psaní nadchly, hodnotila jsem práce velmi motivačněJ. V těchto pracích trénujeme také používání osvojených pravopisných pravidel v praxi, což není pro mnohé děti samozřejmé a mají s tím nemalé potíže. Podobné slohové práce budu tedy zařazovat častěji, dětem je budu zakládat do desek zvlášť, abyste pak měli možnost vidět pokrok Vašeho dítěte a jak se mu ve slohu daří.

Matematika: V pátek jsem Vám poslala domů na ukázku KP z řešení slovních úloh. Typy úloh byly z učebnice a PS, stejné jako na konci 1. třídy, jen se zvětšil číselný obor. Většina dětí zvládá slovní úlohy dobře. Některé ale i tady v matematice „trápí“ potíže se čtením a pochopením textu. Je potřeba to pořád pravidelně procvičovat i doma. Do konce ledna budeme automatizovat všechny typy příkladů do 100 a přidáme si i sčítání s přechodem desítky (typ 58+8…), učebnice str. 43 – 44, PS str.7 a 8. Děti, které mají s výpočty potíže, musí příklady umět vypočítat alespoň s pomocí tabulky. Mají ji všichni při práci ve škole, na začátku týdne dostane každý ještě jednu domů. Ve čtvrtek 24. 1. si napíšeme KP z numerických výpočtů, ve které budou procvičené typy příkladů do str. 42 v učebnici. Při KP budou mít děti na případnou pomoc tabulku. Na jedničku by žáci měly umět toto učivo: správně počítat procvičené typy příkladů, příklady se závorkou, řetězy, příklady s neznámou (např. 50 + . = 84, .  – 7 = 93…) v daném (přiměřeném čase).

Prvouka: Opakovali jsme učivo 1. pololetí a psali 14 dní předem hlášený test ze základního učiva. Bohužel se ukázalo, že si některé děti mnohokrát procvičené pojmy pletou, např. zaměňují měsíce za roční období…Nestačí umět měsíce v roce bezchybně vyjmenovat ve známém pořadí, ale umět je správně použít v odpovědi na zadanou otázku. Děti dostanou test v úterý 23. 1. v deskách domů, abyste viděli, jak se Vašemu dítěti dařilo. Za týden v úterý 30. 1. budu děti, kterým se test nepovedl, přezkušovat ústně na opravu. Ve 2. pololetí budeme krátké testy psát častěji, aby si děti učivo opravdu osvojily.

VV a PČ: I když venku žádná pravá lednová zima není, vytváříme si ji alespoň ve třídě pomocí pěkných zimních obrázků. Děti to moc baví J.

Přeji Vám pěkný konec ledna!                  Petra Holubová