Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. zpráva

14. 1. 2018

16. ZPRÁVA  15. 1. -  19. 1. 2018

PROBĚHNE:

  • V pátek 26. 1. jedeme do kina v Modřanech – Paddington II  (100Kč – vstupné, jízdné)
  • Vysvědčení děti dostanou až ve čtvrtek 1. 2. poslední vyučovací hodinu ( ve středu 31. 1. jedeme na plavání).
  • V pátek 2. 2. mají děti den volna.
  • Budeme psát různé opakovací práce z probrané látky na známky.

K VÝUCE:

Český jazyk:  Na známky píšeme různé přepisy vět s doplňováním i, y, ů, ú nebo s doplňováním slov do vět podle smyslu, diktát – vždy v pátek, který si mohou děti doma předem natrénovat. V učebnici se budeme pohybovat asi na str. 58 – 61. Přidáme nové učivo: písmeno ě ve skupinách bě, pě, vě podle str. 61 v učebnici. Ve 2. třídě se ale ještě děti neučí, kdy píšeme bě, kdy bje. . . Pokud píšeme bje, dětem pravopis poradíme. Děti nosí průběžně sešity a desky s prac. listy domů, abyste viděli, jak to Vašemu dítěti jde. Také do notýsku děti průběžně dostávají známky. Diktát na tento pátek najdete na str. 59 cv. 20.

Matematika: Ukončili jsme 1. prac. sešit testem „ Co už umím“- známku mají děti v notýsku. V modrých deskách můžete vidět, jak si Vaše dítě poradilo se sl. úlohami z PS o zvířatech. Také jsme psali testíky s několika matematickými řetězy. Tento týden budeme psát na známku slovní úlohy, které jsme procvičili. Děti dostanou PS číslo 2. Zde dojdeme asi na str. 7, v učebnici dojdeme na str. 42. Hodně s dětmi procvičujeme pamětné sčítání a odčítání probraných typů příkladů do 100. Některé děti jsou již opravdu rychlí počtáři. Sčít. a odčít. probraných typů je však nutné neustále procvičovat, aby se zautomatizovalo.

Prvouka: V pátek si napíšeme testík z dosud probraného učiva, jak jsem již psala minulý týden. Rozsah vědomostí – podle zelených desek včetně posledního učiva plus opakování z prvního ročníku – dny v týdnu, měsíce a roční období.

Přeji Vám pěkný týden                               Petra Holubová