Jdi na obsah Jdi na menu
 


14.zpráva

18. 12. 2017

14. ZPRÁVA  18. 12. 2017 – 5. 1. 2018

PROBĚHNE:

  • Tento týden ve středu 20. 12. není plavecký výcvik. Plavecká škola má již prázdniny. Budeme se normálně učit podle rozvrhu. Pozor! Další 5. lekce plavání je hned první den po vánočních prázdninách, ve středu 3. 1. 2018 tedy plavky. . . . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Ve středu 20. 12. – odpolední akce pro rodiče a děti „ Posviťme si na Vánoce“ a družinový vánoční jarmark. Jarmark od 15:30 hod v přízemí školy. Světýlko – v 16:30 hod sraz před školou. Světýlko s dětmi vyrobíme, přinesou si jej ve středu ze školy i s LED svíčkou. Dojdeme společně k obecnímu vánočnímu stromku, kde si zazpíváme, odešleme do nebe svá přání, děti dostanou drobnou dobrůtku a popřejeme si krásné vánoční svátky. Zde se rozejdeme.
  • V pátek 22. 12. budeme mít třídní besídku místo vyučování  pro děti. Děti si přinesou pouze penál, dárky pro kamarády a do tomboly. Pokud pošlete i drobné pohoštění pro všechny, budou děti jistě rády (viz minulá zpráva). Kromě nadělování a zpívání si děti vyzkouší i své kuchařské dovednosti, vyrobíme si sladké jednohubky ze sušených švestek podle popisu v učebnici ČJ (potřeby zajistím a zaplatím z třídního fondu).
  • Do 30. 11. měla být zaplacena záloha na ŠvP ve výši 1500Kč. Děkuji, že většina rodičů již tak učinila.

K VÝUCE:

Tento týden již nebudu dávat domácí úkoly. Děti již mají hlavu plnou Ježíška, vánočních akcí a radovánek. I Vám rodičům jedna starost ubude. . . . . Pouze pokud někdo něco nestihne ve škole, dodělá si to doma. Úkol bude až na vánoční prázdniny. Další příspěvek do „ KNIHY PRÁZDNINOVÝCH ZÁŽITKŮ“.

Obvyklý prázdninový úkol: Napiš nejméně 10vět o svém největším zážitku během vánočních prázdnin. Tentokrát jsou děti již v psaní pokročilejší. Prosím, dohlédněte na to, aby při psaní používaly pravidla, která již znají (správné psaní věty, správné použití i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní velkých písmen ve jménech). Všechny děti by měly natrénovat plynulé čtení své práce se správným přednesem, aby to všechny bavilo, až svůj zážitek budou číst ostatním. Úkol přinesou ve čtvrtek 4. 1., ne ve středu na plavání. Ve vánočním čase si určitě všechny děti také udělají čas na přečtení pěkné knížky.

V českém jazyce i v matematice budeme procvičovat a zdokonalovat dosud probrané učivo všemi možnými různými formami. Učivo jsem podrobněji popsala v minulé zprávě. Snažím se volit takové činnosti, aby to děti alespoň trochu bavilo a nebyla to jenom dřina. K procvičování pravopisu i,y  po tvrdých a měkkých souhláskách nám hodně pomáhají  vyrobená tvrdá y z tvrdého materiálu a měkká i z měkkého materiálu. Děkuji všem rodičům, kteří svým dětem tuto pomůcku opatřili. Škoda, že ji ještě stále po čtrnácti dnech všechny děti nemají a nemohou s ní pracovat. V matematice ke starým typům příkladů přibereme nový typ odčítání (98 – 8, 57 – 3 . . .) Také v geometrii opakujeme učivo o bodech a rýsování rovných čar.

V prvouce se budeme věnovat adventnímu času a vánočním zvykům. Třídu máme již krásně vánočně vyzdobenou. Během tohoto týdne Vám děti vyfotím v naší vánočně vyzdobené třídě. Prohlédnete si vše na našich stránkách.

✴  Vážení a milí rodiče, přeji Vám krásné a spokojené prožití vánočních svátků, hlavně       mnoho radosti z Vašich dětí, které si doma užijete.  ✴   P. Holubová