Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. zpráva

10. 12. 2017

13. ZPRÁVA 11. 12. – 15. 12. 2017

PROBĚHLO:

  • Mikuláš ve třídách 1. stupně: V úterý 5. 12. nás navštívil Mikuláš, andělé a čerti (tradičně se těchto rolí ujali páťáci). Děti návštěvě zazpívaly a každý dostal balíček s ovocem a sladkostmi. Celý den také děti plnily „čertovské“ a „andělské“ úkoly.
  • 3. plavání: Děti se na plavání těší, na závěr výcviku si mohou ještě chvilku pod vedením svých instruktorů užívat vířivku a masážní bazén. Doporučuji, abyste dětem nedávali peníze na nákupy, které je u vchodu lákají (jsou zde různé automaty na sladkosti a drobné hračky…).

PROBĚHNE:

  • Ve středu 13. 12. - 4. plavecký výcvik.
  • Ve středu 20. 12. – odpolední akce pro rodiče a děti „Posviťme si na Vánoce“. Potřebné světýlko si vyrobíme ve škole. Prosím, aby si každý do tohoto čtvrtka 14. 12. přinesl čistou zavařovací sklenici bez etikety (např. od okurek… asi na 0,7 litru) se širokým hrdlem. Děkuji.
  • V pátek 22. 12. – akce pro děti - vánoční besídka ve třídě během dopoledne, na kterou, prosím, dejte dětem trochu cukroví (nebo jiné drobné pohoštění i pro ostatní…) na slavnostní vánoční svačinu. Děti si mohou také přinést dárky pro své kamarády a jako vloni jeden dárek neoznačený jménem do vánoční tomboly. Podrobné informace budou v příští zprávě.

K VÝUCE:

  • Celý týden jsme pracovali ve skupinách, děti za plnění různých úkolů a spolupracování získávaly cenné body do celoroční soutěže. Zaslouží pochvalu, všichni se opravdu snažili a skupinovou práci berou opravdu vážně J.
  • Pomůcku na ČJ, o kterém jsem psala v minulé zprávě, tvrdé Y z tvrdého materiálu, si zatím přinesly 4 děti. Prosím, aby ji všichni měli do konce tohoto týdne. Bohužel karton na Y nestačí, protože tuto pomůcku budeme používat na různé hry a činnosti i v dalších ročnících (vhodné je dřevo, kov, pevný plast…). Měkké molitanové I dostanou děti ode mě. Zatím jsme tyto pomůcky používali při práci ve skupinách.

Český jazyk: Procvičovali jsme pravopisné učivo – psaní i / y po měkkých a tvrdých souhláskách mnoha různými způsoby, ústně, na tabuli, v doplňovacích cvičeních, na kartičkách, ve skupinkách děti zvedaly nad hlavu tvrdé dřevěné Y či měkké I z molitanu, podle toho, co do slov patří. Správnému pravopisu tvrdých a měkkých skupin musí děti rozumět, proto i/y důsledně zdůvodňujeme nahlas (hory – napíšu tvrdé y, protože r je tvrdá souhláska…). Chtějte to po dětech i doma při domácím procvičování. Některé děti poněkud zhoršily úpravu při psaní DÚ, prosím, dohlédněte na to, aby doma psaly pečlivě a bez chyb. V tomto týdnu budeme pracovat v uč. na str. 47 – 50, čeká nás stále procvičování i/y a popis pracovního postupu.

Čtení: Děti dostaly ode mě vytištěnou „Prosincovou knížku“, se kterou pracujeme chvilku každý den. Společně si čteme, kdo má svátek, pranostiky a přísloví a děti si vybarvují malý zimní nebo vánoční obrázek. Procvičovali jsme hlasité i tiché čtení, plnili úkoly na pochopení textu. Znovu Vás prosím o pravidelné trénování hlasitého čtení doma, je to potřeba u všech dětí.

Matematika: Počítali jsme příklady na sčítání a odčítání celých desítek a zaokrouhlovali čísla na desítky. Tyto typy numerického počítání dětem jdou, tak jsme si zkusili zopakovat „staré známé“ příklady a řetězy do 20. Tady jsme se „zasekli“ a do nového učiva zatím nešli, protože se bohužel ukázalo, že mnoho i celkem šikovných žáků v těchto již nacvičených řetězech chybovalo a v příkladech nemá nutnou jistotu L. Jak je na tom Vaše dítko, jste mohli vidět v modrých deskách a v notýsku. Prosím o procvičování doma. S dětmi již pomalu hovoříme o vysvědčení. Na jedničku musí dítě počítat správně, rychle, zpaměti, bez počítání na prstech po jedné a zvládnout samostatně vyřešit procvičené typy slovních úloh. Tento týden začneme nové typy příkladů (80+4, 24+3…) – uč. str. 34 – 35 a PS str. 36 a 37.

V geometrii jsme vyznačovali body v rovině a na přímce. Zdokonalovali jsme rýsování. V tomto týdnu budeme spojovat body pomocí pravítka.

Prvouka: Učili jsme se o léčivých rostlinách, seznámili jsme se s nejznámějšími druhy. V tomto týdnu si budeme povídat o hospodářských zvířatech, zopakujeme si jména zvířecích rodin.

VV, PČ a HV: Zdobíme vánočně třídu a zpíváme si pro radost i v rámci trénování na společné zpívání s Vámi rodiči vánoční koledy a písně.

Přeji Vám krásný další adventní týden!                Petra Holubová