Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. zpráva

12. ZPRÁVA 4. 12. – 8. 12. 2017

PROBĚHLO:

  • 2. plavání. Výcvik probíhal opět ve velmi milé a vstřícné atmosféře. Ve všech třech skupinách používají instruktoři při výcviku různé pěnové pomůcky. Základem je prý to, aby se děti uměly položit rovně na vodu, také aby se nebály potopit hlavu. Od 10hod do 11:30hod děti opravdu trénují plavání. Pouze s kratičkými přestávkami, kdy chvilku sedí u bazénu. Počítejte s tím, že budou vždy ve středu velmi unavené. Na závěr lekce instruktoři děti hodně chválili, jsou prý moc šikovné a pěkně se s nimi pracuje, prý se na děti z Vraného moc těší. Byly jsme na ně pyšné. Tentokrát již děti znaly prostředí. Sprchování, sušení a oblékání proběhlo rychleji a bez problémů.

PROBĚHNE: Začalo období adventu, v tomto čase plánujeme tyto akce:

  • Úterý 5. 12. – Mikuláš na 1. stupni – v době vyučování k nám přijde Mikuláš se svými pomocníky s nadílkou – tradičně jsou to děti z 5. třídy. Vyučování proběhne normálně pouze s mikulášskou motivací.
  • Středa 20. 12. – Posviťme si na Vánoce – od 15:30hod bude v přízemí školy družinový vánoční jarmark. V 16:30hod se celý 1. stupeň sejde před školou, děti by měly mít světýlka, která vytvoříme ve škole. Srdečně zveme také všechny rodiče. Potom všichni půjdeme k obecnímu vánočnímu stromu, kde si společně zazpíváme koledy, popřejeme si hezké vánoční svátky.  Vše ještě upřesním.
  • Pátek 22. 12. – Vánoční besídka ve třídě se vzájemným nadělováním dárků. Proběhne místo vyučování. Vše ještě upřesním.

Ve třídě máme již adventní kalendář. Každý den na děti čeká malá dobrůtka. Ve třídě už nám „řádí“ Vánoce – vyrábíme, malujeme, zdobíme. . . .

K VÝUCE:

ČJ: K procvičování psaní slov s tvrdými souhláskami jsme přidali psaní slov s měkkými souhláskami. Každý pravopisný jev si zdůvodňujeme. Děti budou již muset více přemýšlet, o jakou souhlásku se jedná, jaké i, y tedy potom napsat. Ve třídě mají děti oboje skupiny – tvrdé i měkké neustále na očích. Náročnější je psaní y, i ve skupinách dy, ty, ny, a di, ti, ni. Zde si vždy musí děti slova nejprve pozorně přečíst, rozumět jim a pak teprve správné y, i napsat. Toto učivo budeme dlouho procvičovat. Prosím všechny rodiče, aby dětem vyrobili pomůcku – tvrdé y ze dřeva. Měkké i zajistím já. Každý názor nám pomáhá. V pátek bude opět diktát. Tentokrát ze strany 47. V učebnici dojdeme asi na str. 47.

Ma: Sčítali jsme a odčítali celé desítky v oboru 0 – 100, řešili jsme příklady s „okénkem“, se závorkami i slovní úlohy. Vysvětlili jsme si zaokrouhlování čísel na desítky. Děti používají tabulku s čísly do 100, je dobré, přinést si počítadlo, které bychom využívali celý rok. Příklady budou stále těžší. V geometrii jsme se seznámili s pojmem bod, vyznačovali jsme jej v prostoru i na přímce. Tento týden přidáme sčítání typu: 90 + 3, 94 + 2, tedy bez přechodu desítky. Je nutné, aby děti již bezpečně uměly rozlišit desítky a jednotky. V uč. dojdeme asi na str. 35, v PS také asi na str. 35. Vše budeme hodně procvičovat různými způsoby.

G: Budeme procvičovat vyznačování bodů v prostoru i na přímce - uč. str. 81, PS str. 47, 48

Prvouka: Zopakovali jsme mechy a lišejníky, vyzkoušeli jsme si pokusy, jak mechy zadržují vodu. Moc děkuji všem dětem, které nám mechy do školy přinesly. Začali jsme učivo o smyslech. S fungováním smyslů se budeme seznamovat hlavně prakticky a formou her. Děti nabádám k tomu, aby do pracovních listů pracovaly pěkně a pečlivě. Učí se tak, dělat si přehledné zápisky a poznámky, vybírat důležité pojmy. Prosím, pečlivost jim připomínejte i vy. Pokud dítě chybí, PL mu dám, musí si jej doplnit. Může se poradit se spolužákem nebo dítěti, prosím, pomozte vy.

AJ: Děti začaly probírat lekci č. 3 – I´m hungry  ( názvy jídla), opakují slovíčka.

P. uč. prosí, abyste dohlédli na děti, aby měly vždy na hodiny AJ desky s PL, často je zapomínají.

Přeji Vám pěkný a klidný adventní čas                P. Holubová