Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. zpráva

26. 11. 2017

11. ZPRÁVA 27. 11 – 1. 12. 2017

 

PROBĚHLO:

  • V minulých dvou týdnech konzultační hodiny o chování a prospěchu k 1. čtvrtletí.
  • Minulou středu  - 1. plavání. Na to příští dejte dětem místo dvou jen jednu osušku, druhá ani župan nejsou potřeba, všude bylo krásně teplo (v jiných bazénech se vždy dětem hodily, proto byly původně v seznamu).

 Zde krátká reportáž: Děti se do bazénu moc těšily, mnohé dokonce hned ráno po příchodu do školy zvládly předvést plavky ostatním, nasadit si plavecké brýle…J. Při odjezdu vše klaplo, dokonce i nástup do bazénu se vydařil. Dětí se ujali 3 milí a vstřícní instruktoři (jeden muž a dvě ženy), seznámili děti s nutnými pravidly chování a zodpověděli všechny dotazy. Děti byly dále rozřazeny do tří skupin podle svých plaveckých schopností (plavci, poloplavci a neplavci). Pak už se všichni věnovali plaveckému výcviku, kupodivu bez přestávky, na kterou jsme byli z jiných plaveckých kurzů zvyklí. Na závěr si děti užily i vířivku. Do této chvíle bylo vše téměř ideální…Zbýval už „jen“ přesun vysprchovaných, osušených a oblečených dětí do autobusu. Ukázalo se však, že mnozí si vůbec nepoznají své věci, že si své oblečení nedali tam, kam jsme my, paní učitelky, radily…Celá tato „akce“ nám trvala celou hodinu. Do školy jsme navíc přivezli ještě obrovskou tašku oblečení a věcí, které v šatně (a různých zákoutích aquaparku) děti zapomnělyL. Druhý den naštěstí všechny zapomenuté plavky, osušky…našly své majitele. Moc Vás tedy, milí rodiče, prosím, za DÚ na příště trénujte s dětmi samostatné převlékání do plavek, z plavek zpět do zimního oblečení a pobalení všech vlastních věcí zpět do batůžkuJ. Děkuji.

PROBĚHNE:

  • Ve středu 29. 11. – 2. plavecký výcvik.

K VÝUCE:

Český jazyk: Procvičovali jsme psaní slov s y/ý po tvrdých souhláskách. Pravopis se děti učily i zdůvodňovat. Učivo jsme trénovali různými způsoby, ústně, písemně, děti slova také vystřihovaly a lepily do neúplných vět podle smyslu, přičemž doplňovaly y/ý… V tomto učivu budeme ještě pokračovat a postupně si přidáme i psaní a zdůvodňování slov s i/í po měkkých souhláskách (dojdeme asi na str. 43). Páteční diktát byl poměrně náročný a souhrnný, proto si ho děti mohly po napsání zkontrolovat podle vytištěné předlohy. Jsem ráda, že se dětem dařilo a že mnohým pomáhá vyzkoušet si diktát doma předem. Další diktát bude opět v pátek.

Čtení: Pilně jsme trénovali hlasité čtení správnou technikou. Děti si procvičily i tiché samostatné čtení s úkoly na pochopení textu. Většina to zvládla velmi dobře i s ilustrací.  

Matematika: Sčítali jsme a odčítali celé desítky v číselném oboru 0 – 100. Při počítání mají děti na pomoc tabulku s čísly do 100 a několik počítadel. Kdo má doma stovkové počítadlo, prosím, ať ho přinese do školy. V tomto týdnu budeme v těchto příkladech ještě pokračovat, řešit slovní úlohy a vysvětlíme si také nové učivo – zaokrouhlování čísel na desítky (uč. str. 33). V PS zvládneme str. 30 – 33. V geometrii se budeme věnovat bodům  (uč. str. 81, PS str. 47).

Prvouka: Seznámili jsme se s nejznámějšími mechy a lišejníky, děti dokonce samy vymyslely jejich význam. V tomto týdnu si vyzkoušíme společně několik pokusů s mechy (např. zadržování vody…). Dobrovolný úkol -  kdo má možnost, prosím, přinese do školy mech.

Přeji Vám pěkný poslední listopadový týden!                  Petra Holubová