Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. zpráva

19. 11. 2017

10. zpráva  20. 11. – 24. 11. 2017

PROBĚHNE

  • Proběhnou ještě další konzultační hodiny s některými rodiči.

  • Ve středu 22. 11. začneme jezdit na plavání. ( viz. přesné informace v minulé zprávě). Nezapomeňte, prosím, tento den děti vybavit podle těchto informací. Také je nutné do středy dodat Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (od lékaře).

    Od tohoto týdne tedy bude vždy místo TV český jazyk a matematika.

  • Posílám přesnější informace k ŠvP na zvláštním papíře. Závaznou přihlášku, prosím, pošlete po dětech do konce týdne.

K VÝUCE

  • Prosím o kontrolu penálů. Dětem často chybí nůžky, tužková lepidla, ořezané pastelky, tužky a rezervní pero. Také často používáme smazávací tabulky. Je tedy potřeba, aby na ně děti měly správné fixy. Tyto věci potřebujeme každý den. Také potřebujeme pravítka.

Český jazyk:

Různými způsoby jsme trénovali dělení souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné. Tyto činnosti vedly u mnohých dětí k jejich pamětnému osvojení. Vyrobili jsme si pomůcku, aby děti měly stále na očích hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny. Psaní slov s tvrdými souhláskami budeme nyní procvičovat. Učivo je v učebnici vysvětleno na str. 36. Dojdeme asi na str. 41. Psaní y, ý musí děti umět zdůvodnit (rohy - napíšeme tvrdé y, protože h je tvrdá souhláska). V pátek opět napíšeme diktát. Zkusíme již psaní y, ý. Samozřejmě, že děti mají a stále budou mít možnost vidět tvrdé slabiky napsané (pomůcka, kterou jsme si vyrobili).

Opět připomínám, že každé dítě by mělo denně chvilku číst nahlas, třeba společně nebo střídavě s Vámi. Stačí 15minut z vlastní knížky.

Matematika:

Zabýváme se již početním oborem 0 – 100. Zatím se učíme orientaci v řadě, zápis a čtení čísel, porovnávání čísel a rozkládání na desítky a jednotky. Všechny děti mají k disposici pomůcku – tabulku s čísly 0 – 100, s kterou budeme stále pracovat.(Moc děkuji p. Svobodové, která ji vyrobila v pevné podobě pro všechny druháky A i B). S větším počtem než 20 jsme se seznamovali i krokováním a manipulací s předměty, abychom si větší čísla lépe dovedli představit. V tomto týdnu dojdeme už ke sčítání i odčítání desítek do 100. V uč. str. 30 – 32. V PS str. 27 – 29. První rýsování s pravítkem děti hodně bavilo. Také d.ú. – geometrický obrázek děti splnily pečlivě a opravdu rýsovaly s použitím pravítka. Budeme pokračovat v uč. na str. 80  Seznámíme se s pojmem bod v uč. str. 81. v PS uděláme str. 46

Prvouka:

Povídali jsme si o souhvězdích, některá jsme si ukazovali v knihách. Tento týden si povíme o různých druzích mechů a lišejníků. O tom, jaký mají v přírodě význam.

Přeji Vám pěkný týden P. Holubová